Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Louise Merz Näringsdepartementet

Anställd som sakkunnig på Näringsdepartementet. Arbetar med reglering kring e-legitimationer och e-signaturer på nationell- och EU-nivå.

 

Louise Merz var med som talare på ett tidigare Internetdagarna