Ludvig Isacsson – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Ludvig Isacsson Kommunikationsansvarig, Förenade Bolag

Ludvig Isacsson är kommunikationsansvarig på Förenade Bolag och för löpande dialog med brottsbekämpande myndigheter rörande preventivt arbete och kartläggning av bedrägligt inriktad verksamhet.

Delar av det underlag som sammanställs från Förenade Bolags tusentals anslutna företag används även som grund för Förenade Bolags Varningslista – den mest omfattande på internet idag.

 

Ludvig Isacsson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna