Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Ludvig Öberg Medgrundare av Safello & Svenska Bitcoinföreningen

Ludvig är medgrundare av Safello, Svenska Bitcoinföreningen och Satoshi Square Stockholm. En av Veckans Affärers topp 101 Supertalanger 2016 med över fem års erfarenhet inom Bitcoin och blockchain. Han jobbar just nu med Lantmäteriets projekt för att se hur man kan använda blockchaintekniken för att digitalisera överföring av egendom.

 

Ludvig Öberg var med som talare på ett tidigare Internetdagarna