Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Magnus Bergström IT-säkerhetsspecialist, Datainspektionen

Arbetar på Datainspektionens enhet för myndigheter, vård och utbildning främst med granskning av skyddet för personuppgifter inom e-förvaltning.

 

Magnus Bergström var med som talare på ett tidigare Internetdagarna