Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Magnus Josephson Jurist

Magnus Josephson är jurist och specialist på offentlig upphandling med 20 års erfarenhet som rådgivare i över 5 000 upphandlingar, bland annat för digitala läromedel.

 

Magnus Josephson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna