Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Magnus Kempe Director Retail & Finance, Kairos Future

Magnus är senior konsult och arbetar som Director of Retail & Finance på Kairos Future. Han arbetar främst för branscher inom konsument, media och den finansiella sektorn där han arbetat för ett flertal aktörer men även offentlig sektor, bygg, energi och telekom.