Stockholm Waterfront 20-21 november 2017

Magnus Rudehäll Digital strateg, Region Västerbotten

Magnus Rudehäll är digital strateg och ansvarar för Region Västerbottens arbete med digitalisering. Med en bakgrund i universitetsvärlden har han samlat på sig mer än 25 års erfarenhet av arbete med strategiska IT- och digitaliseringsfrågor i offentlig sektor på både nationell, regional och lokal nivå.

Talar på:

Måndag 20 Nov

Finns det en framtid bortom storstäder och startups?


Hur behöver offentlig sektor arbeta för att bli del av och stötta digitaliseringen av näringslivet? kl. 14:00 i C2

Paneldeltagare på:

Måndag 20 Nov

Finns det en framtid bortom storstäder och startups?


Avslutande panelsamtal: Vägen framåt kl. 16:30 i C2