Magnus Rudehäll – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Magnus Rudehäll Digital strateg, Region Västerbotten

Magnus Rudehäll är digital strateg och ansvarar för Region Västerbottens arbete med digitalisering. Med en bakgrund i universitetsvärlden har han samlat på sig mer än 25 års erfarenhet av arbete med strategiska IT- och digitaliseringsfrågor i offentlig sektor på både nationell, regional och lokal nivå.

 

Magnus Rudehäll var med som talare på ett tidigare Internetdagarna