Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Magnus Ydmark Samhällsplaneringschef

Samhällsplaneringschef i Helsingborg med utmaningen att arbeta med framtiden, redan idag. Magnus är en obotligt nyfiken landskapsarkitekt med förmåga att analysera och visualisera de mest komplexa processer, helst med penna och whiteboard. Han har bland annat varit ansvarig för att ta fram Helsingborgs stads översiktsplan och Strukturplanen för Skåne Nordvästs elva kommuner.

 

Magnus Ydmark var med som talare på ett tidigare Internetdagarna