Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Malin Amnefelt Samordnare Vision e-hälsa 2025

Malin Amnefelt är samordnare inom samordningskansliet för Vision e-hälsa 2025 och har arbetat tidigare arbetat med digitala stöd för bättre läkemedelshantering.

Samordningskansliet är ett gemensamt kansli för Socialdepartementet och SKL. Samordningskansliets uppgift är att vara en fristående och oberoende resurs och stöd för arbetet med och information om Vision e-hälsa 2025.

 

Malin Amnefelt var med som talare på ett tidigare Internetdagarna