Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Malin Domeij Projektledare och rådgivare, Inera

Malin Domeij är rådgivare och projektledare inom digitalisering. Frågorna spänner från att stödja organisationer att förstå vad digitalisering innebär och nyttan av digitalisering, till att driva större projekt som Säker digital kommunikation för att realisera dessa möjligheter.