.FILE

23-24 november 2020

Malin Nilsson IT-pedagog, Sjöbo kommun

Malin kommer att ge en inblick i hur man i Sjöbo aktivt och medvetet arbetar för att stärka pedagogernas digitala kompetens.

 

Malin Nilsson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna