Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Manne Andersson Rådgivare och arkitekt, E-hälsomyndigheten

Manne Andersson är senior rådgivare och arkitekt på E-hälsomyndigheten. Han har lång erfarenhet av arkitektur, infrastruktur, interoperabilitet och standardisering inom vård och omsorg på nationell och internationell nivå.