.FILE

23-24 november 2020

Marcin de Kaminski Policy Specialist FoE/ICT

Marcin de Kaminski arbetar med yttrande- och nätfrihetsfrågor på Sida. Under sitt pass ställer han frågan vad mänskliga rättigheter har med cyberfeminism att göra.

På SIDA är hans fokus bland annat hur teknik och demokrati samspelar. Marcin har en bakgrund som nätforskare och har också många år arbetat mer hands-on med olika typer av nätaktivism.

Den röda tråden för Marcin är att se möjligheter (och utmaningar) när det gäller att arbeta för mänskliga rättigheter i en alltmer digitaliserad värld. På Internetdagarna pratar han med utgångspunkt i det arbete Sida gör när det gäller teknik, demokrati och mänskliga rättigheter – och hur det kan kopplas till de processer som pågår på hemmaplan. Sveriges feministiska utrikespolitik gör att jämställdhetsfrågor just nu står i centrum.

 

Marcin de Kaminski var med som talare på ett tidigare Internetdagarna