Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Margareta Gynning Intendent på Nationalmuseum

Margareta Gynning är intendent på Nationalmuseum. Hon har varit bildpedagog och feministisk forskare under de senaste trettiofem åren och har producerat många utställningar och pedagogiska program.

Margareta Gynning har publicerat böcker, kataloger och artiklar kring olika aspekter av den visuella kulturen kring sekelskiftet 1900. Hon har disputerat vid Uppsala Universitet (1999) och bland annat undervisat på Centrum för genusforskning i Uppsala och Stockholm, Modevetenskap Stockholms Universitet och Institutionen för Scenkonst Stockholms Dramatiska högskola.

 

Margareta Gynning var med som talare på ett tidigare Internetdagarna