Stockholm Waterfront 19-20 november 2018

Maria Franzén Förstelärare IKT

Maria Franzen är förstelärare IKT på Högåsskolan i Knivsta. Hon arbetar som ämneslärare i bild och teknik på mellanstadiet. Maria Franzén har sedan flera år tillbaka arbetat med datalogiskt tänkande med sina elever i bildsalen. Hon arbetar även med blogg som plattform för lärande, en arena där hon samlar lektionsmaterial som en lärresurs till sig själv och sina elever. Hon vann tillsammans med mina elever Webbstjärnans skoltävling 2015 och 2017 och fick även motta Webbstjärnans lärarpris 2017.

Talar på:

tidigare år:

20 Nov 2017

Vad innebär digital kompetens i skolan?


Undervisningens roll för digital kompetens