Maria Häll – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Maria Häll Föreståndare/CEO, Sunet

Maria Häll är föreståndare för Sunet och kommer tidigare från Regeringskansliet/Näringsdepartementet där hon har arbetat som kansliråd på enheten för it-politik. Hon har lång erfarenhet rörande it-frågor både på nationell och internationell nivå, t ex som vice ordförande i ICANN:s Governmental Advisory Committeé och co-chair för RIPE Cooperation Working Group. Maria sitter numera med i RIPE NCC Executive Board samt är ordförande för ISOC-SE.

 

Maria Häll var med som talare på ett tidigare Internetdagarna