.FILE

23-24 november 2020

Maria Wiezell Konsumentvägledare, Stockholms stad

Maria Wiezell jobbar som konsumentvägledare i Stockholms stad sedan 1997. Hon jobbar sedan 2008 också på Sveriges Konsumenter/Råd&Rön, som tillhandahåller konsumentvägledning åt de flesta av Stockholms stads invånare.    

I sitt arbete möter Maria allt fler konsumenter som beklagar sig över att de ofrivilligt blivit abonnenter till något de inte förstått att de ingått avtal om, som de inte vill ha och som dessutom inte fungerar såsom utlovat. Dessutom till ett helt annat pris än de trott de avtalat om. Och inte kan man komma ur eländet. Hjälp vad gör jag?

 

Maria Wiezell var med som talare på ett tidigare Internetdagarna