Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Marie Andervin Transformatör, Författare, Grundare DigJourney

Marie Andervin transformerar verksamheter in i sin framtid genom att nyttja digitaliseringens möjligheter för att säkerställa en hållbar värld, bidra till individuell utveckling, kunna utveckla fantastiska kundvärden och driva framgångsrika bolag.

Hon är en metodisk och reflektiv strateg som laddar individer och organisationer med digital kompetens. Hon menar att svenska bolag behöver höja kunskapsnivån om digitaliseringens affärsmöjligheter för att fortsatt vara konkurrenskraftiga. Hennes uppgift är att ingjuta framtidstro och mod till utveckling hos individer, i organisationer och samhälle tillsammans med kollegorna i DigJourney.

 

Marie Andervin var med som talare på ett tidigare Internetdagarna