Stockholm Waterfront 19-20 november 2018

Marie Spetz Pedagogisk utvecklingskonsult/projektledare

Marie Spetz har arbetat med Skolutvecklingsfrågor med inriktning på digitalisering i 20 år. Hon arbetar idag som projektledare på Digitaliseringsnoden i Helsingborgs stad och driver eget företag vid sidan om.

Marie har varit involverad i de flesta nationella satsningar som gjorts kring IT i skolan och har varit verksam både i kommunala och privata verksamheter. Hon är också författare till boken ”Lyckas med lärplattformen”. Under de senaste två åren har Marie bl a projektlett implementeringen av Helsingborgs Skolportal som är den skolfedererade ingång som används för att nå förskolornas och skolornas IT-system.

Moderator för:

tidigare år:

22 Nov 2016

Digitaliseringens möjligheter i skolans värld


Strategier för nationella och lokala insatser
21 Nov 2017

Skolans digitala infrastruktur – från vision till verklighet


Vision för skolans digitalisering