Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Marika Arsenius Community manager

Community manager för Barnkanalens app Mixat som riktar sig till barn 9–12 år. Driver tillsammans med redaktörer det redaktionella och innehållskonceptuella arbetet löpande med spaningar, analyser och kreativa processer.

 

Marika Arsenius var med som talare på ett tidigare Internetdagarna