Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Mark Smith Forskare KTH

Mark Smith är forskare och lärare på KTH. Är aktiv och driver den ideella organisationen Inicio, vars syfte är att utgå från digitalt skapande för att utveckla kunskaper och nätverk i utsatta områden. Kanske handlar digital kompetens om att stärka medborgarkunskaper.

Talar på:

tidigare år:

19 Nov 2018

Skolan digitaliseras – vad lär sig eleverna? LIVE


Kan digitaliseringen vara ett verktyg för att göra skolan betydelsefull i utsatta områden?

Paneldeltagare på:

tidigare år:

19 Nov 2018

Skolan digitaliseras – vad lär sig eleverna? LIVE


Finns det någon digital kompetens?