.FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Mark Smith Forskare KTH

Mark Smith är forskare och lärare på KTH. Är aktiv och driver den ideella organisationen Inicio, vars syfte är att utgå från digitalt skapande för att utveckla kunskaper och nätverk i utsatta områden. Kanske handlar digital kompetens om att stärka medborgarkunskaper.

 

Mark Smith var med som talare på ett tidigare Internetdagarna