Stockholm Waterfront 19-20 november 2018

Markus Bylund IT-strateg

Markus är nytillträdd IT-strateg på Uppsala kommun och arbetar med att maximera nyttan med digitalisering av kommunens tjänster och verksamhet. Markus kommer närmast från SICS Swedish ICT där han lett forskargruppen People Technologies. Markus passion är att designa nya tjänster på ett sätt som inkluderar människor och bäddar för kreativ utveckling.

Hans forskning präglas ofta av sammanhang där värdeladdade faktorer som integritet eller hållbarhet är i fokus. 2010-2013 ledde Markus projektet Smart ICT for living and working in Stockholm Royal Seaport, vilket fokuserade på IT-lösningar för hållbar stadsutveckling i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Talar på:

tidigare år:

22 Nov 2016

Engaging Privacy – Offentlig sektor


Perspektiv på Engaging Privacy
21 Nov 2016

Är skolan redo för molnet


Integritet och molnet
21 Nov 2016

Uppkopplat, hållbart och smart


Den smarta staden
Sakernas internet och FN:s globala mål