Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Markus Bylund Strategichef för IT och digitalisering, Uppsala kommun

Markus är strategichef för IT och digitalisering på Uppsala kommun och arbetar med att maximera nyttan med digitalisering av kommunens tjänster och verksamhet. I sitt arbete befinner han sig till vardags mitt i skärningspunkten mellan teknik-, verksamhets- och ledarskapsutveckling.

Markus har i nära två decennier arbetat som forskare och forskningsledare inom tillämpad IT med en passion för att utveckla nya tjänster på ett sätt som inkluderar människor och bäddar för kreativ utveckling. Hans forskning präglades ofta av sammanhang där värdeladdade faktorer som integritet eller hållbarhet var i fokus.