Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Markus Bylund Strategichef för IT och digitalisering på Uppsala kommun

Markus är strategichef för IT och digitalisering på Uppsala kommun och arbetar med att maximera nyttan med digitalisering av kommunens tjänster och verksamhet. I sitt arbete befinner han sig till vardags mitt i skärningspunkten mellan teknik-, verksamhets- och ledarskapsutveckling.

Markus har i nära två decennier arbetat som forskare och forskningsledare inom tillämpad IT med en passion för att utveckla nya tjänster på ett sätt som inkluderar människor och bäddar för kreativ utveckling. Hans forskning präglades ofta av sammanhang där värdeladdade faktorer som integritet eller hållbarhet var i fokus.

Talar på:

tidigare år:

22 Nov 2016

Engaging Privacy – Offentlig sektor


Perspektiv på Engaging Privacy
21 Nov 2016

Är skolan redo för molnet


Integritet och molnet
21 Nov 2016

Uppkopplat, hållbart och smart


Den smarta staden
Sakernas internet och FN:s globala mål

Paneldeltagare på:

tidigare år:

19 Nov 2018

Artificiell intelligens: Det nya gränslandet LIVE


AI i praktiken – tillämpningar och användningsområden
Digitala personer – en ny rättsfigur?