Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Markus Christiansson Trendanalytiker på Omnigo

Markus Christiansson har länge jobbat med kommunikations- och arbetsmarknadsfrågor. Han är även grundare av företaget Omnigo som hjälper företag att förbereda sig för världen om 30 år. Markus kommer att dela med sig av sina spaningar kring de trender som redan idag börjar forma hur samhället kommer att se ut om trettio år.

 

Markus Christiansson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna