Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Markus Christiansson Trendanalytiker på Omnigo

Markus Christiansson har länge jobbat med kommunikations- och arbetsmarknadsfrågor. Han är även grundare av företaget Omnigo som hjälper företag att förbereda sig för världen om 30 år. Markus kommer att dela med sig av sina spaningar kring de trender som redan idag börjar forma hur samhället kommer att se ut om trettio år.

Talar på:

tidigare år:

21 Nov 2017

Digital Nomad – Framtidens arbetsplats


The Future of Work – trenderna som tvingar företag att tänka om