Stockholm Waterfront 20-21 november 2017

Markus Christiansson Trendanalytiker på Omnigo

Markus Christiansson har länge jobbat med kommunikations- och arbetsmarknadsfrågor. Han är även grundare av företaget Omnigo som hjälper företag att förbereda sig för världen om 30 år. Markus kommer att dela med sig av sina spaningar kring de trender som redan idag börjar forma hur samhället kommer att se ut om trettio år.

Talar på:

Tisdag 21 Nov

Digital Nomad – Framtidens arbetsplats


The Future of Work – trenderna som tvingar företag att tänka om kl. 11:30 i C2