.FILE

23-24 november 2020

Mart Maandi konsult, JKL

Mart Maandi är sedan 1999 JKL:s expert inom medieträning och krishantering. Har varit handledare till några av de mest högprofilerade företagen och deras talespersoner på den svenska mediescenen idag. Mart har haft ett antal kommunikationsbefattningar inom både offentlig som privat sektor. Han fick omfattande praktisk erfarenhet av kriskommunikation under sina tio år som presschef på Preem Petroleum. Mart har en fil.kand. examen från Uppsala Universitet.

 

Mart Maandi var med som talare på ett tidigare Internetdagarna