Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Martina Wallenberg Styrelseledamot

Martina Wallenberg är styrelseledamot på Voltium Security och har en bakgrund inom bank- och finansvärlden. Hon arbetar idag som business developer och drivs av utmaningen att lyckas kombinera innovation med affärsvärde. Martina spenderar dagarna med att rörstrå hur nya tekniker och förändrade beteenden kommer att påverka framtidens marknader.

 

Martina Wallenberg var med som talare på ett tidigare Internetdagarna