Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Mats Gahnström Verksamhetsarkitekt, Västerås stad

Mats Gahnström är verksamhetsarkitekt i Västerås stad och har jobbat med IT-utvecklingsfrågor sedan mitten av 90-talet. För tillfället aktiv inom Västerås stad, Ineras arkitekturgemenskap, SIS TK450 samt Skolfederations referensgrupp.