.FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Mats Gahnström Verksamhetsarkitekt, Västerås stad

Mats Gahnström är verksamhetsarkitekt i Västerås stad och har jobbat med IT-utvecklingsfrågor sedan mitten av 90-talet. För tillfället aktiv inom Västerås stad, Ineras arkitekturgemenskap, SIS TK450 samt Skolfederations referensgrupp.

 

Mats Gahnström var med som talare på ett tidigare Internetdagarna