Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Mats Gahnström Verksamhetsarkitekt, Västerås stad

Mats Gahnström är verksamhetsarkitekt i Västerås stad och har jobbat med IT-utvecklingsfrågor sedan mitten av 90-talet. För tillfället aktiv inom Västerås stad, Ineras arkitekturgemenskap, SIS TK450 samt Skolfederations referensgrupp.

 

Mats Gahnström var med som talare på ett tidigare Internetdagarna