.FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Mats Östling IT-strateg/utvecklingskonsult

Mats Östling har de senaste 20 åren arbetat med olika perspektiv på digitaliseringen inom förskola och skola. Som IT-strateg på Sveriges kommuner och landsting (SKL), på utbildningsförvaltningen i Stockholm stad och som fristående konsult har Mats lång erfarenhet av de frågor och möjligheter som digitaliseringen innebär – att överbrygga de klyftor och motsättningar som ibland finns mellan teknik och pedagogisk praktik har varit ett återkommande tema. Mats var också en av initiativtagarna till arbetet med Skolfederation.

 

Mats Östling var med som talare på ett tidigare Internetdagarna