Matthias Palmér – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Matthias Palmér Expert länkade data, Metasolutions

Matthias Palmér är teknologie doktor i medieteknik från Kungliga Tekniska högskolan där han forskade kring hur länkade data och semantiska interoperabilitet kan utnyttjas för att bygga flexibla webbapplikationer.

Han är en av grundarna av MetaSolutions AB som har en produktportfölj baserat på öppen källkod för informationshantering med länkade (öppna) data.

 

Matthias Palmér var med som talare på ett tidigare Internetdagarna