Mattias Bergling – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Mattias Bergling OWASP Sweden & NASDAQ OMX.

Mattias Bergling arbetar med IT och informationssäkerhet på Nasdaq. Han startade den svenska OWASP avdelningen tillsammans med John Wilander 2008 och delar för närvarande ansvaret för det Stockholms-baserade OWASP avdelningen med Robert Malmgren.

OWASP är en global icke vinstdrivande organisation med fokus på att förbättra säkerheten i mjukvara. OWASP finns representerat på tre platser i Sverige och ~150 lokala chapters globalt. Årligen anordnar man större konferenser per världsdel och mindre konferenser per land. 

 

Mattias Bergling var med som talare på ett tidigare Internetdagarna