Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Mattias Höjer Professor Miljö och framtidsstudier, KTH

Mattias Höjer har jobbat med kopplingar mellan klimatpåverkan, energianvändning, digitalisering och städer under lång tid. Nuvarande fokus handlar främst om transporter och bebyggelseanvändning och hur digitalisering kan bidra till minskad miljöpåverkan.