.FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Mattias Höjer Professor Miljö och framtidsstudier, KTH

Mattias Höjer har jobbat med kopplingar mellan klimatpåverkan, energianvändning, digitalisering och städer under lång tid. Nuvarande fokus handlar främst om transporter och bebyggelseanvändning och hur digitalisering kan bidra till minskad miljöpåverkan.

 

Mattias Höjer var med som talare på ett tidigare Internetdagarna