Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Mattias Larsson Avdelningschef för verksamhetsutvecklingsstöd på Skolverket och CIO

Avdelningen ansvarar bl.a. för utvecklingsportföljerna, processutvecklingen, it-verksamheten och den digitala utvecklingsplanen på Skolverket. Mattias har lång erfarenhet av digital utveckling från andra myndigheter och den privata sektorn.