.FILE

23-24 november 2020

Michael Borchers PSI-utredningen

Sekreterare I PSI-utredningen Regeringen har beslutat att ge en utredare i uppdrag att förbättra förutsättningarna för företag och andra att få tillgång till och använda offentlig information som till exempel väder- och trafikdata. Målet är att det ska bli både billigare och enklare att använda informationen och att Sverige och svenska företag ska kunna vara väl förberedda om nya föreslagna regler på området börjar tillämpas i hela EU. Utredare är Göran Gräslund som är f.d. generaldirektör för Datainspektionen. Utredarens ska bl.a. utreda vilka insatser som behövs för att förbättra förutsättningarna för företag och andra att använda informationen, t.ex. om någon myndighet behöver få i uppdrag att ge stöd till myndigheterna eller kontrollera hur PSI-lagstiftningen efterlevs, samt se över om de regler som styr hur myndigheterna tar ut avgifter för att tillhandahålla information behöver förtydligas. http://www.regeringen.se/sb/d/16772/a/207625

 

Michael Borchers var med som talare på ett tidigare Internetdagarna

 

Skriv upp dig på intresselistan!

Genom intresselistan får du info först av alla när höstens fullspäckade program finns tillgängligt, helt utan förbindelse.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Skriv upp dig på intresselistan!

Genom intresselistan får du info först av alla när höstens fullspäckade program finns tillgängligt, helt utan förbindelse.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn