.FILE

23-24 november 2020

Michael Nylén IT-forensiker, Ibas

Traditionell IT-forensik handlar om att identifiera, tolka och presentera digital spår från hårddiskar, men med tiden har området vuxit till att omfatta telefoner, surfplattor och internet-tjänster. Det it-forensiska arbetet handlar i de flesta fall om att underbygga en misstanke eller att bevisa bedrägeri, illojalitet eller rent av stöld. Vår erfarenhet visar tydligt att en incidenthanteringsplan bör omfatta interna hot, eftersom det oftast är nyckelpersoner inom organisationen som vi utreder. Hur påverkas insamlingen av digital bevisning av trender som BYOD, molntjänster och Facebook? Ibas berättar om hur man utreder digitala spår i allt från det som får plats i fickan till hela datacenter.

 

Michael Nylén var med som talare på ett tidigare Internetdagarna

 

Skriv upp dig på intresselistan!

Genom intresselistan får du info först av alla när höstens fullspäckade program finns tillgängligt, helt utan förbindelse.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Skriv upp dig på intresselistan!

Genom intresselistan får du info först av alla när höstens fullspäckade program finns tillgängligt, helt utan förbindelse.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn