Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Michael Patriksson Informationssäkerhetssamordnare, Region Västmanland

Michael arbetar som informationssäkerhetssamordnare i Region Västmanland sedan fem år och är även Dataskyddsombud i regionen.

Michael har tidigare drygt 25 års erfarenhet från statlig förvaltning, bl.a. MSB, Finansdepartementet och Skatteverket. Hans specialområde är ledningssystemstandarder inom ISO/IEC-serien 27000.

 

Michael Patriksson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna