Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Mikael Svensson Programansvarig för skolans digitalisering, SKL

Mikael arbetar på SKL som programansvarig för skolans digitalisering där en stor del av hans uppdrag handlar om arbetet med #skolDigiplan. Mikael har en bakgrund som lärare, IT-samordnare, IKT-strateg och ansvarig för digitalisering på förvaltningsnivå.

 

Mikael Svensson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna