Mike Blomgren – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Mike Blomgren Senior System Engineer, Fortinet

Mike Blomgren är Senior System Engineer på Fortinet i Sverige sedan 2005. Han har sin bakgrund inom IT-branschen och har sedan slutet av 1980-talet arbetat på både den köpande och säljande sidan. De senaste 15 åren har Mike arbetat med teknisk IT-säkerhet med fokus på kommunikation, säkerhet och unix."

 

Mike Blomgren var med som talare på ett tidigare Internetdagarna