Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Mike Selander Ingenjör på Human Made

Mike jobbar som WordPressutvecklare på Human Made och har utvecklat webbplatser i mer än fem år. Allt från hela webbplatser till specialbyggda plugin. Mike har jobbat med kunder som Greenpeace och News UK. Fanatisk inom QA, testning och buggrättning, men även med passion för öppen källkod, laddtider, fotografering och naturen.

 

Mike Selander var med som talare på ett tidigare Internetdagarna