.FILE

23-24 november 2020

Nada Kapidzic Cicovic Ph.D., CISSP, CCSK

Nada Kapidzic Cicovic, tekn. dr, CISSP, CCSK, är senior säkerhetskonsult vid Omegapoint AB och har ofta roller som säkerhetsarkitekt och informationssäkerhetsexpert.

Nada är även styrelsemedlem i Cloud Security Alliance Sweden och intresserar sig för frågor kring säkerhetskravställning vid upphandling och utvärdering av molntjänster.

 

Nada Kapidzic Cicovic var med som talare på ett tidigare Internetdagarna