Nadra Mechouk – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Nadra Mechouk Arbetsledare Marknadslabbet, SVT Kommunikation

Nadra Mechouk är strateg och marknadsförare som jobbat med kommunikation på SVT sedan 2012. Tidigare har hon bland annat arbetat som redaktör, marknadschef och drivit både produktionsbolag och e-handel. Idag är hon teamleader för Marknadslabbet som använder SVT:s utbud för att skapa relation och öka kännedomen om SVT och public service hos en målgrupp vi har svag relation till.

 

Nadra Mechouk var med som talare på ett tidigare Internetdagarna