Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Natalie Sial Pressekreterare för arbetsmarknadsminister Ylva Johansson

 

Natalie Sial var med som talare på ett tidigare Internetdagarna