Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Nenne Nestius Innehållsansvarig externa digitala kanaler och sociala medier

Ex-journalist som idag ägnar sin tid åt att värna folkhälsan på digital väg.

 

Nenne Nestius var med som talare på ett tidigare Internetdagarna