Nenne Nestius – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Nenne Nestius Innehållsansvarig externa digitala kanaler och sociala medier

Ex-journalist som idag ägnar sin tid åt att värna folkhälsan på digital väg.

 

Nenne Nestius var med som talare på ett tidigare Internetdagarna