Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Nenne Nestius Innehållsansvarig externa digitala kanaler och sociala medier

Ex-journalist som idag ägnar sin tid åt att värna folkhälsan på digital väg.

 

Nenne Nestius var med som talare på ett tidigare Internetdagarna