Nils Fjelkegård – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Nils Fjelkegård Jurist, E-legitimationsnämnden

Nils Fjelkegård är jurist på E-legitimationsnämnden och ansvarig för bland annat det regelverk och tillitsramverk som styr Svensk e-legitimation. Utöver det arbetar han mycket med den förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster som för närvarande tas fram inom EU.

 

Nils Fjelkegård var med som talare på ett tidigare Internetdagarna