Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Nils Fjelkegård Jurist, E-legitimationsnämnden

Nils Fjelkegård är jurist på E-legitimationsnämnden och ansvarig för bland annat det regelverk och tillitsramverk som styr Svensk e-legitimation. Utöver det arbetar han mycket med den förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster som för närvarande tas fram inom EU.

 

Nils Fjelkegård var med som talare på ett tidigare Internetdagarna