Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Nils Gustafsson Universitetslektor i strategisk kommunikation

Nils Gustafsson har forskat och undervisat om sociala medier och politik i snart tio år. Hans avhandling i statsvetenskap handlade om politiskt deltagande och jämlikhet i sociala medier. För närvarande håller Nils Gustafsson på med ett treårigt forskningsprojekt om ungas politiska aktivitet i sociala medier.

 

Nils Gustafsson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna