Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Olle Findahl Forskningsledare och professor i medie- och kommunikationsvetenskap

Olle är professor i media och kommunikationsvetenskap. Han har tidigare jobbat som forskningsledare för World Internet Institute och jobbar idag med att studera Internet och medieanvändning på uppdrag av .SE. Med tidigare bakgrund inom publikmätningar av Radio och TV har Olle de senaste 10 åren forskat om hur privatpersoner använder Internet. Han har arbetat med studien Svenskarna och Internet och är författare till den årliga rapporten med samma namn.

 

Olle Findahl var med som talare på ett tidigare Internetdagarna