.FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Olof Sundin Professor i biblioteks- och informationsvetenskap, Lunds universitet

Olof Sundin professor i biblioteks- och informationsvetenskap. Därtill är Olof biträdande prefekt för forskarutbildning vid institutionen. Har tillsammans med Hanna Carlsson skrivit forskningsrapporten Sök- och källkritik i grundskolan som Internetstiftelsen finansierat.

 

Olof Sundin var med som talare på ett tidigare Internetdagarna