Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Olof Sundin Professor i biblioteks- och informationsvetenskap, Lunds universitet

Olof Sundin professor i biblioteks- och informationsvetenskap. Därtill är Olof biträdande prefekt för forskarutbildning vid institutionen. Har tillsammans med Hanna Carlsson skrivit forskningsrapporten Sök- och källkritik i grundskolan som Internetstiftelsen finansierat.

Talar på:

tidigare år:

19 Nov 2018

Skolan digitaliseras – vad lär sig eleverna? LIVE


Källkritik i grundskolan