.FILE

23-24 november 2020

Örjan Sölvell Director, Center for Strategy and Competitiveness, Stockholm School of Economics

Professor, Handelshögskolan i Stockholm (SSE). Director, Center for Strategy and Competitiveness (CSC). Stockholm School of Economics Institute for Research (SIR). Director, The Cluster Observatory and Chairman, Clusters Sweden.

 

Örjan Sölvell var med som talare på ett tidigare Internetdagarna