Stockholm Waterfront 20-21 november 2017

Oscar Rydman Affärsutveckling Linkedin

Oscar representerar världens största professionella nätverk, Linkedin. Den fula ankungen inom sociala medier har under det senaste året genomgått stor förändring och har nu mer än 500 miljoner medlemmar. Oscar delar med sig av perspektiv på det professionella nätverkets utveckling samt best practice inom rekrytering och employer branding i sociala medier.

Talar på:

Måndag 20 Nov

10 år med sociala medier – då, nu och sen?


Sociala medier och framtiden kl. 14:00 i A4