Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Pål Axelsson Swamid

Pål Axelsson arbetar med den akademiska federationen SWAMID med främst policyfrågor men anordnar även workshops och webinarer runt federationen.

 

Pål Axelsson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna