Pål Axelsson – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Pål Axelsson Swamid

Pål Axelsson arbetar med den akademiska federationen SWAMID med främst policyfrågor men anordnar även workshops och webinarer runt federationen.

 

Pål Axelsson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna