Stockholm Waterfront 19-20 november 2018

Pamela Davidsson Statistikchef på IIS

Pamela Davidsson är chef för området statistik och fakta på IIS. Hon ansvarar bland annat för studien Svenskarna och Internet. Tidigare har Pamela jobbat med marknadsstatistik på PTS och har en lång bakgrund inom telekommunikation från bland annat Ericsson och Televerket.

Talar på:

tidigare år:

22 Nov 2016

Svenskarna och internet 2016


Hur svensken använder internet
Media, medier och internet
21 Nov 2016

Är skolan redo för molnet


Molnet, är det internet?
20 Nov 2017

10 år med sociala medier – då, nu och sen?


Och nu då?
21 Nov 2017

Digitalt först – hur utvecklar vi digitalt sen?


Digital delaktighet, en demokratisk rättighet