Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Pär Lannerö Projektledare

Pär har jobbat med webben på olika sätt sedan den första grafiska webbläsaren Mosaic kom 1993. Han är grundare av företaget Metamatrix och har sedan något år uppdrag åt Post- och telestyrelsen som ansvarig för den officiella vägledningen för hur offentlig sektor bör arbeta med webben (webbriktlinjer.se).

På Internetdagarna är fokus hur man kan utveckla webbplatser som är tillgängliga för alla – oavsett exempelvis funktionsnedsättning – vilket både innebär en demokratisk insats och en möjlighet till större lönsamhet.

 

Pär Lannerö var med som talare på ett tidigare Internetdagarna